USLUGE

STRUČNI LICA


Stručna lica koja su zadužena za zdravstvenu i psihološku brigu o našim stanovnicima su medicinsko osoblje "Poliklinke Vuk", kao i drugih stručnih ustanova. Oni su u neprestanom kontaktu sa vašim srodnicima ili starateljima koji će ih uputiti u detalje vašu svakodnevnu farmakološku ili fizikalnu terapiju, vaše zdravstveno stanje i sklonosti, navike i običaje, u informativnom razgovoru prilikom smeštaja, kao i tokom boravka kod nas. Dogovor kuću gradi, a Villa Sfera je udobna i bezbedna kuća za vas. Briga o vama se tu ne završava. Tokom boravka u Villi Sfera medicinsko osoblje pomoći će vam da prevaziđete bilo koje nelagodnosti ili zdravstvene probleme. Stručno osoblje učiniće vaš dolazak i prilagođavanje novoj sredini što opuštenijim, a vaš boravak bezbrižnim iskustvom.

Doktor
Fizikalna terpaija u Villa Sferi

FIZIKALNA TERAPIJA


Profesionalne usluge fizikalnog lečenja pruža vešt tim "Fizio Vračar."Njihova specijalnost je fizikalna medicina i primena različitih oblika fizičke energije u svrhu prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja manje pokretnih, obolelih ili čak povređenih starijih lica. Cilj nam je da vodite pre svega aktivan i ispunjen život jer kretanje je život i njegova osnovna odlika.

HIPOTERAPIJA


Hipoterapija je fizikalna strategija lečenja osoba sa invaliditetom ili ograničenim pokretima, u kojoj se konjski pokret koristi kao pomoćno sredstvo za postizanje funkcionalnih ciljeva. Hipoterapija znači lečenje uz pomoć konja (grcki hippo=konj; therapeia=lečenje) i podrazumeva upotrebu trodimenzionalnog načina kretanja konja kao sredstva lečenja osoba sa funkcionalnim ograničenjima, neuromotornim i senzornim disfunkcijama. Hiporehabilitacija predstavlja specifičnu integraciju fizikalne terapije, psihoterapije, socioterapije, dopunjenu defektološkim tretmanima osoba kod kojih je to indikovano. Hipoterapijski tretman ima neurofiziološku osnovu i mora biti propisan od strane lekara a sprovode ga fizioterapeut, radni terapeut i logoped sa završenom specijalističkom obukom iz oblasti hipoterapije. Konji su divna i brižna bića, a blizina Pančevačkog hipodroma, kao i korisna poznanstva čine ovaj poduhvat lako izvodljivim za stanovnike Ville Sfera kojima je to potrebno.

Hipoterapija, hipodrom

HIDROTERAPIJA - TERAPIJA U BAZENU

Kombinacija hidroterapije i grupnih ili individualnih vežbi u vodi u terapijskom bazenu pod nadzorom certifikovanog terapeuta, dovešće Vaše telo u stanje potpune opuštenosti, olakšati bol i ubrzati proces isceljenja. Vežbama u vodi poboljšava se pokretljivost i izdržljivost van vode. Temperatura vode u bazenu je 32 stepena Celzijusa i preporučuju se za relaksaciju i opuštanje. Topla voda je prirodno okruženje u kojem se osećamo sigurno, jer nas podseća na majčinu utrobu. Specifična gustina i prilagođena temperatura vode omogućavaju lakoću pokreta, koju ne biste imali na tvrdoj podlozi, čime se pomera opterećenje sa vaših bolnih zglobova i samim tim sprečava mogućnost povrede pri obavljanju vežbi. Fokus vežbi je stavljen na poboljšanje opsega ili intenziteta pokreta, u zavisnosti od opšteg zdravstvenog stanja i potreba pacijenta. Topla voda može vam pomoći u lečenju različitih povreda i oboljenja zglobova, na primer artritisa, osteoartritisa i reumatoidnog artritisa, koji nažalost pogađa veliki procenat starijeg stanovništva.

Villa Sfera Bazen